Principalele acte normative in baza carora isi desfasoara activitatea Academia de Studii Economice din Bucuresti

Legislatie interna pentru:

 • Regulamentului privind admiterea si activitatea didactica in anul pregatitor pentru invatarea limbii romane
 • Cifre admitere an pregatitor
 • Graficul activitatilor pentru invatamantul de licenta cu frecventa / cu frecventa redusa - (IF, IFR)
 • Graficul activitatilor pentru invatamantul de licenta la distanta - (ID)
 • Metodologie privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenta
 • Metodologie privind organizarea si desfasurarea practicii de specialitate in cadrul programelor de studii universitare de licenta
 • Regulament privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta
 • Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenta
 • Ghid privind elaborarea lucrarilor de finalizare a studiilor
 • Procedura de finalizare
 • Taxe si tarife universitare
 • Graficul activitatilor pentru programe de master
 • Regulament privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat
 • Metodologie privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de masterat
 • Metodologie privind organizarea si desfasurarea practicii de specialitate in cadrul programelor de studii universitare de masterat
 • Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de masterat
 • Ghid privind elaborarea lucrarilor de finalizare a studiilor
 • Procedura de finalizare
 • Lista taxelor si tarifelor pentru servicii universitare valabile in cursul anului universitar
 • Incubator de afaceri
 • Calendarul studentului
 • Calendarul SIMUR
 • Eliberare diplome
 • Comisii licenta si disertatie
 • Graficul activitatilor pentru programe de doctorat
 • Regulamentul de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat
 • Regulamentul cercetarii stiintifice
 • Regulament privind organizarea, desfasurarea si finalizarea programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua
 • Metodologie privind inscrierea la programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua

Legislatie interna A.S.E.

 • Contractul colectiv de munca unic la nivel de unitate
 • Anexa la contractul colectiv de munca la nivel de unitate
 • Norme interne de securitate si sanatate in munca
 • Normative de consum pentru rechizite - consumabile
 • Normative de consum pentru materiale igienico - sanitare
 • Normative de consum pentru detergenti si materiale de curatenie
 • Procedura privind declararea averilor si a intereselor
 • Regulamentul de Organizare Interna
 • Regulamentul de Organizare si Functionare al Academiei de Studii Economice