Programe de doctorat

In conformitate cu Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare si cu HG 567/2005, doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, avand ca finalitate dezvoltarea cunoasterii prin cercetarea stiintifica originala.

Academia de Studii Economice din Bucuresti va ofera accesul la doctoratul de tip stiintific, care are doua componente:

 • Programul de studii universitare avansate - de doua semestre, care se desfasoara in cadrul Institutului de Studii Doctorale din ASE;
 • Programul de cercetare stiintifica - de patru semestre, organizat in domeniul de competenta in care este consacrat conducatorul de doctorat.

Domeniile fundamentale in care ASE organizeaza doctoratul sunt Stiinte economice si Stiinte juridice. Acestea includ 10 domenii de doctorat:

Stiinte economice:

 • Economie
 • Management
 • Marketing
 • Finante
 • Contabilitate
 • Cibernetica si statistica
 • Informatica economica
 • Economie si afaceri internationale
 • Administrarea afacerilor

Stiinte juridice:

 • Drept

Formele la care este organizat doctoratul in ASE sunt: frecventa cu finantare de la buget (bursieri si nebursieri), frecventa cu taxa.

Regimul de studii al cetatenilor straini este, incepand cu anul universitar 2005-2006, identic cu cel al cetatenilor romani.
Structurile de conducere a Institutului de Studii Doctorale din Academia de Studii Economice sunt:

 • Componenta Consiliului de Conducere a Institutului de Studii Doctorale ConCIS.Doc.
 • Componenta Consiliilor Scolilor Doctorale
 • Structura de organizare a Institutului de Studii Doctorale

Documentele necesare sustinerii examenului de doctorat si mai multe informatii sunt disponibile pe pagina Institutului de Studii Doctorale la adresa: http://doctorat.ase.ro/