REZULTATUL VOTULUI PENTRU ALEGEREA RECTORULUI
ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

La alegerile pentru functia de Rector al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, desfasurate în data de 25 februarie 2020, s-au prezentat la vot 757 persoane, reprezentând 89,69% din numarul total de 844 cadre didactice si de cercetare titulare si reprezentanti ai studentilor în Senatul universitar si consiliile facultatilor. Candidatul la functia de Rector al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, dl. prof. univ. dr. ISTUDOR NICOLAE, a obtinut 681 voturi PENTRU, reprezentând 89,96% din voturile valabil exprimate.
Biroul Electoral al ASE a constatat respectarea procedurii de alegeri si a validat rezultatele înregistrate. Biroul Electoral al ASE va înainta Senatului o informare privind rezultatul votului pentru alegerea rectorului, acesta urmând a fi validat în sedinta Senatului ASE din 2 martie a.c. si înaintat Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru emiterea ordinului de Ministru de confirmare a dlui. prof. univ. dr. ISTUDOR NICOLAE în functia de rector al Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru perioada 2020-2024.


CANDIDATURA PENTRU FUNCTIA DE RECTOR AL ASE

Prof. univ.dr. Nicolae ISTUDOR

Alegerile vor avea loc marti, 25 februarie a.c., in intervalul orar 8:00 – 20:00 in salile prezentate mai jos.
Conform rezultatului referendumului desfasurat în 24 iunie 2019, rectorul ASE se desemneaza pe baza de alegeri generale, prin votul universal, direct si secret al tuturor cadrelor didactice si de cercetare titulare din cadrul universitatii si al reprezentantilor studentilor din senatul universitar si din consiliile facultatilor.

SECTIILE DE VOTARE ORGANIZATE IN VEDEREA ALEGERII RECTORULUI ASE

Numarul sectiei de votare

Sala

Facultati

Liste vot

1

 

1105

 Administratie si Management Public
 Business si Turism
 Management
 Relatii Economice Internationale

2

 

1106

 Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine (FABIZ)
 Contabilitate si Informatica de Gestiune
 Economie Teoretica si Aplicata
 Marketing

3

 

1107

 Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
 Economie Agroalimentara si a Mediului
 Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
 Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic


Intalnirile cu alegatorii pentru prezentarea programului managerial
se vor desfasura conform urmatorului program:

  • intalnirea cu cadrele didactice: miercuri, 19 februarie a.c., ora 12, Aula Magna;
  • intalnirea cu studentii: joi, 20 februarie a.c., ora 13:30, Aula Magna;
  • intalnirea cu personalul administrativ: vineri, 21 februarie a.c., ora 13:30, Aula Magna.

 

ALEGERI PENTRU FUNCTIA DE RECTOR AL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

Depunerea candidaturilor pentru functia de Rector al Academiei de Studii Economice din Bucuresti
- extras din Metodologie –

Art. 19 (1) Conform rezultatului referendumului desfasurat în 24 iunie 2019, rectorul ASE se desemneaza pe baza de alegeri generale, prin votul universal, direct si secret al tuturor cadrelor didactice si de cercetare titulare din cadrul universitatii si al reprezentantilor studentilor din senatul universitar si din consiliile facultatilor. Alegatorii se vor organiza pe trei sectii de votare, conform Anexei 4 a Metodologiei.
(2) Candidatii pentru functia de rector trebuie sa fie personalitati stiintifice sau academice din tara sau din strainatate.
(3) Pentru functia de rector, dosarul de candidatura cuprinde: declaratia de intentie, declaratia pe proprie raspundere privind colaborarea cu fosta securitate, programul de management universitar (în format printat si electronic) si curriculum vitae al candidatului (CV tip Europass si lista de lucrari, în format printat si electronic).

DECLARATIA DE INTENȚIE (formular tip) descarcati aici

DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND COLABORAREA CU FOSTA SECURITATE (formular tip) descarcati aici

(4) Documentele vor fi înregistrate de candidati la registratura universitatii, conform calendarului din Anexa 1 a Metodologiei.
(5) Biroul Electoral al ASE va verifica dosarele de candidatura si va face publice candidaturile depuse prin postarea acestora pe site-ul oficial al universitatii, conform calendarului din Anexa 1 a Metodologiei.
(6) Pentru prezentarea programelor manageriale, fiecare candidat poate organiza doua întâlniri separate cu alegatorii (una cu cadrele didactice si una cu studentii), conform calendarului din Anexa 1 a Metodologiei.
(7) Buletinele de vot pe care sunt trecute, în ordinea rezultata în urma tragerii la sorti de catre Biroul Electoral al ASE, toate candidaturile pentru functia de rector se tiparesc cu cel putin o zi înainte de data alegerilor.
(8) Alegerile pentru desemnarea rectorului ASE se desfasoara conform calendarului din Anexa 1 a Metodologiei. Intervalul orar în care se desfasoara procedura de votare este 8.00 – 20.00.
(9) Alegerile se considera valide, daca participa la procesul de vot cel putin jumatate plus unu din numarul persoanelor cu drept vot.
(10) Dupa încheierea procedurii de votare, Biroul electoral al fiecarei sectii de votare va proceda la numararea voturilor obtinute de fiecare candidat si consemnarea rezultatului votului.
(11) Procesele verbale si buletinele de vot pentru alegerea rectorului se transmit Biroului Electoral al universitatii, care va verifica si centraliza datele primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare. Buletinele de vot se pastreaza, la Secretariatul General al ASE, cel putin înca 60 de zile dupa confirmarea rectorului prin Ordin MEN.
(12) Dupa verificarea respectarii procedurii de alegeri, Biroul Electoral al Academiei de Studii Economice din Bucuresti va valida/invalida rezultatul alegerilor. Biroul Electoral al Academiei de Studii Economice din Bucuresti va anunta comunitatii universitatii rezultatele alegerilor în termen de maxim 3 zile. În caz de invalidare, alegerile se vor organiza în termen de 30 de zile.
(13) Este desemnat rector candidatul care a întrunit cele mai multe voturi, cu conditia ca acestea sa reprezinte cel putin jumatate plus unu din numarul alegatorilor prezenti la vot.
(14) În cazul în care niciun candidat nu întruneste un numar de voturi egal cu cel putin jumatate plus unu din numarul alegatorilor prezenti la vot se organizeaza un nou tur de scrutin, conform calendarului din Anexa 1 a Metodologiei.
(15) La al doilea tur de scrutin participa candidatii clasati pe primele doua locuri. Candidatii vor fi înscrisi pe buletinele de vot în ordinea descrescatoare a voturilor primite.
(16) În situatia prevazuta la alin. (14) si (15), cel de-al doilea tur de scrutin se realizeaza în cadrul acelorasi sectii de votare, operatiunile electorale fiind îndeplinite de catre aceleasi birouri electorale. Dupa acest tur, este desemnat rector candidatul care a întrunit cele mai multe voturi. În caz de egalitate, se organizeaza un al treilea tur de scrutin. (17) Biroul Electoral al Academiei de Studii Economice din Bucuresti va înainta Senatului o informare privind rezultatul votului pentru alegerea rectorului.
(18) Candidatii la functia de rector îsi pot desemna câte un observator, dintre cadrele didactice titulare în ASE, la birourile sectiilor de votare si la Biroul Electoral al ASE