Calendarul pentru reluarea concursurilor de selectie a decanilor

19 - 25.03.2020

Depunere candidaturi Ia Registratura ASE, zilnic, in intervalul orar 8.00- 12.00.

25.03.2020

Verificarea candidaturilor de catre Directia Juridica si Contencios Administrativ si afisarea lor pe site-ul ASE.

26.03.2020

Desfasurarea sedintelor consiliilor facultatilor pentru avizarea decanilor.

26.03.2020

Transmiterea proceselor verbale ale consiliilor facultatilor catre Rector.

27.03.2020 Audierea candidatilor de catre comisia de selectie.
27.03.2020

Publicarea rezultatelor concursului de selectie pe site-ul ASE.

30.03.2020

Depunerea  contestatiilor la Registratura, intre orele 8.00-12.00.

30.03.2020

Solutionarea contestatiilor si transmiterea rezultatelor catre Senatul ASE.

31.03 - 03.04.2020

Validarea decanilor de catre Senatul universitar.

04.04.2020 Numirea pe functii a noilor decani de catre Rector si inceperea mandatului acestora.