Academia de Studii Economice din Bucuresti
Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti - cod 010374
Tel. +4 021 319.19.00; +4 021 319.19.01 int 132
Fax: +4 021 319.18.99
E-mail: rectorat@ase.ro
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine
Cladirea Victor Slavescu, strada Calea Grivitei, nr.2-2A, sector 1, Bucuresti, cod 010731
Tel: 021/319.19.00 int. 584 , 021.212.86.07
E-mail: info@fabiz.ase.ro
Adresa web: www.fabiz.ase.ro;

Decan: Prof.univ.dr. Daniela SERBAN - daniela.serban@csie.ase.ro

Facultatea de Administratie si Management Public
Cladirea Nicolae Iorga, Calea Serban Voda nr. 22-24, Sector 4, Bucuresti - Cod postal 040211
Tel. +4 021 335.46.53 int 101 Fax: +4 021 335.02.53;
E-mail: secretariat@amp.ase.ro
Adresa web: www.amp.ase.ro

Decan: Prof.univ.dr. Elvira NICA - elvira.nica@man.ase.ro

Facultatea Bucharest Business School - Scoala de Afaceri
Cladirea Victor Slavescu, strada Calea Grivitei, nr.2-2A, Sector 1, Bucuresti - Cod postal 010731
Tel. +4 021 312.97.24, +4 0724 558.090;
E-mail: office@cbbs.ase.ro
Adresa web: www.bbs.ase.ro

Decan: Conf.univ.dr. Alin Valentin ANGHELUTA - alin.angheluta@canadian.mba.ro

Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
Cladirea Virgil Madgearu, Calea Dorobantilor nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, cod 010552
Tel. +4 021 319.19.00 int. 119, 163;
E-mail: decanat@csie.ase.ro
Adresa web: www.csie.ase.ro

Decan: Prof.univ.dr. Marian DARDALA - marian.dardala@ie.ase.ro

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr.6, sector 1, Bucuresti, cod 010374
Telefon: +4.021.319.19.00 / 118, 228; Fax: +40 21 319.19.89
E-mail: decan@cig.ase.ro
Adresa web: www.cig.ase.ro

Decan: Prof.univ.dr. Liliana FELEAGA - liliana.feleaga@cig.ase.ro

Facultatea de Business si Turism (fosta Comert)
Cladirea Mihai Eminescu, Bld. Dacia nr.41, sector 1, Bucuresti, cod 010404
Tel. +4 021 319.19.00 / 202, 340, 187 si Tel/Fax +4 021 319.19.96
E-mail: decanatc@ase.ro
Adresa web: www.comert.ase.ro

Decan: Prof.univ.dr. Rodica PAMFILIE - rodica.pamfilie@com.ase.ro

Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata (fosta Economie)
Cladirea Virgil Madgearu, Calea Dorobantilor nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, cod 010552
Tel. +4 021 319.19.00 si +4 021 319.19.01/106 si 364; Tel: +4 021 319.19.20;
Fax: +4 021 319.19.20
E-mail: decanateconomie@ase.ro Adresa web: www.economie.ase.ro;

Decan: Conf.univ.dr. Grigore PIROSCA - grigore.pirosca14@gmail.com

Facultatea de Economia Agroalimetara si a Mediului
Cladirea Mihail Moxa, str. Mihail Moxa nr. 5-7, sector 1, Bucuresti, cod 010961
Tel. +4 021 311.97.90 int. 111 si 112 si tel. +4 021 319.19.00/ 568; Fax: +4 021 212.94.79
e-mail: info@eam.ase.ro
Adresa web: www.eam.ase.ro

Decan: Prof.univ.dr. Dan BOBOC - dan.boboc@ase.ro

Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Cladirea Mihail Moxa, str. Mihail Moxa nr. 5-7, sector 1, Bucuresti - cod 010961
Tel. +4 021 311.97.90 int. 107, +4 021 319.19.00/563, 571
E-mail: secretariat@fin.ase.ro
Adresa web: www.fin.ase.ro;

Decan: Conf.univ.dr. Ionela COSTICA - ionela.costica@fin.ase.ro

Facultatea de Management
Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti - cod 010374
Tel. +4 021 319.19.00 si +4 021 319.19.01/230 si 120; Fax: +4 021 319.18.99
Adresa web: www.management.ase.ro

Decan: Prof.univ.dr. Ion POPA - ion.popa@man.ase.ro

Facultatea de Marketing
Cladirea Mihai Eminescu, Bld. Dacia nr.41, sector 1, Bucuresti - cod 010404
Tel. +4 021 319.19.00 si +4 021 319.19.01/467 si 468; Fax: +4 021 319.19.80
E-mail: facultatea.marketing@ase.ro
Adresa web: www.marketing.ase.ro;

Decan: Conf.univ.dr. Calin Petrica VEGHES - calin.veghes@mk.ase.ro

Facultatea de Relatii Economice Internationale
Cladirea Mihai Eminescu, Bld. Dacia nr.41, sector 1, Bucuresti - cod 010404
Tel. secretariat: +4 021 319.19.00/170
Tel. decanat: +4 021 319.19.90
E-mail: rei@ase.ro
Adresa web: www.rei.ase.ro ;

Decan: Prof.univ.dr. Gheorghe HURDUZEU - gheorghe.hurduzeu@rei.ase.ro