home / universitate / Metodologii si regulamente

Principalele acte normative in baza carora isi desfasoara activitatea
Academia de Studii Economice din Bucuresti

LEGISLATIE INTERNA PENTRU:

 • Graficul activitatilor pentru anul universitar 2016-2017, la invatamantul de licenta cu frecventa / cu frecventa redusa - (IF, IFR)
 • Graficul activitatilor pentru anul universitar 2016-2017, la invatamantul de licenta la distanta - (ID)
 • Metodologie privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenta
 • Regulament privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenta
 • Taxe si tarife universitare
 • Graficul activitatilor pentru anul universitar 2016-2017, programe de master
 • Regulament privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat
 • Metodologie privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de masterat
 • Lista taxelor si tarifelor pentru servicii universitare valabile in cursul anului universitar
 • Incubator de afaceri
 • Calendarul studentului
 • Calendarul SIMUR
 • Eliberare diplome
 • Graficul activitatilor pentru anul universitar 2016-2017, programe de doctorat
 • Regulamentul de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat
 • Regulamentul cercetarii stiintifice
 • Regulament privind organizarea, desfasurarea si finalizarea programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua
 • Metodologie privind înscrierea la programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua
 • Proceduri de inmatriculare, reinmatriculare, transfer, intrerupere de scolarizare
 • Proceduri privind fluxul actelor de studii
 • Regulament privind mobilitatiile studentilor in cadrul programelor comunitare
 • Metodologie privind cazarea in caminele studentesti
 • Metodologie privind cazarea studentilor in camine pe perioada vacantei de vara
 • Metodologie privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studentii de la invatamantul cu prezenta in campus
 • Regulament privind reprezentarea si activitatea sociala a studentilor
 • Regulament de functionare
 • Taxe si tarife
 • Metodologie pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti
 • Metodologia privind intocmirea statelor de functii ale personalului didactic
 • Metodologie de acordare a concediului de odihna a cadrelor didactice
 • Acte normative, publicate in Monitorul Oficial, de interes pentru comunitatea academic

LEGISLATIE INTERNA ASE:


 • Contractul colectiv de munca unic la nivel de unitate
 • Anexa la contractul colectiv de munca la nivel de unitate
 • Norme interne de securitate si sanatate in munca
 • Normative de consum pentru rechizite - consumabile
 • Normative de consum pentru materiale igienico - sanitare
 • Normative de consum pentru detergenti si materiale de curatenie
 • Procedura privind declararea averilor si a intereselor
 • Regulamentul de Organizare Interna
 • Regulamentul de Organizare si Functionare al Academiei de Studii Economice