home ase universitate ase adrese facultati

contact ASE/Facultati

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti - cod 010374
Tel. +4 021 319.19.00; +4 021 319.19.01 int 132
Fax: +4 021 319.18.99
E-mail: rectorat@ase.ro

 

FACULTATEA DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, CU PREDARE IN LIMBI STRAINE

Cladirea Victor Slavescu, strada Calea Grivitei, nr.2-2A, sector 1, Bucuresti, cod 010731
Tel: 021/319.19.00 int. 584 , 021.212.86.07
www.fabiz.ase.ro; e-mail: info@fabiz.ase.ro
Prof.univ.dr. Daniela SERBAN DECAN daniela.serban@csie.ase.ro

 

FACULTATEA DE ADMINISTRATIE SI MANAGEMENT PUBLIC

Cladirea Nicolae Iorga, Calea Serban Voda nr. 22-24, Sector 4, Bucuresti - Cod postal 040211
Tel. +4 021 335.46.53 int 101 Fax: +4 021 335.02.53;
e-mail: secretariat@amp.ase.ro
web: www.amp.ase.ro
Prof.univ.dr. Elvira NICA DECAN elvira.nica@man.ase.ro

 

FACULTATEA BUCHAREST BUSINESS SCHOOL - Scoala de Afaceri

Cladirea Victor Slavescu, strada Calea Grivitei, nr.2-2A, Sector 1, Bucuresti - Cod postal 010731
Tel. +4 021 312.97.24, +4 0724 558.090;
e-mail: office@cbbs.ase.ro
web: www.bbs.ase.ro
Conf.univ.dr. Alin Valentin ANGHELUTA DECAN alin.angheluta@canadian.mba.ro

 

FACULTATEA DE CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA

Cladirea Virgil Madgearu, Calea Dorobantilor nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, cod 010552
Tel. +4 021 319.19.00 int. 119, 163;
www.csie.ase.ro ; e-mail: decanat@csie.ase.ro
Prof.univ.dr. Marian DARDALA

DECAN

marian.dardala@ie.ase.ro

 

FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr.6, sector 1, Bucuresti, cod 010374
Telefon: +4.021.319.19.00 / 118, 228; Fax: +40 21 319.19.89
e-mail: decan@cig.ase.ro; www.cig.ase.ro
Prof.univ.dr.Liliana FELEAGA DECAN liliana.feleaga@cig.ase.ro

 

FACULTATEA DE BUSINESS SI TURISM (fosta COMERT)

Cladirea Mihai Eminescu, Bld. Dacia nr.41, sector 1, Bucuresti, cod 010404
Tel. +4 021 319.19.00 / 202, 340, 187 si Tel/Fax +4 021 319.19.96
www.comert.ase.ro ; e-mail: decanatc@ase.ro
Prof.univ.dr.Rodica PAMFILIE DECAN rodica.pamfilie@com.ase.ro

 

FACULTATEA DE ECONOMIE TEORETICA SI APLICATA (fosta ECONOMIE)

Cladirea Virgil Madgearu, Calea Dorobantilor nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, cod 010552
Tel. +4 021 319.19.00 si +4 021 319.19.01/106 si 364; Tel: +4 021 319.19.20;
Fax: +4 021 319.19.20
www.economie.ase.ro; e-mail: decanateconomie@ase.ro
Conf.univ.dr. Grigore PIROSCA DECAN grigore.pirosca14@gmail.com

 

FACULTATEA DE ECONOMIA AGROALIMETARA SI A MEDIULUI

Cladirea Mihail Moxa, str. Mihail Moxa nr. 5-7, sector 1, Bucuresti, cod 010961
Tel. +4 021 311.97.90 int. 111 si 112 si tel. +4 021 319.19.00/ 568; Fax: +4 021 212.94.79
www.eam.ase.ro ; e-mail: info@eam.ase.ro
Prof.univ.dr. Dan BOBOC DECAN dan.boboc@ase.ro

 

FACULTATEA DE FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI

Cladirea Mihail Moxa, str. Mihail Moxa nr. 5-7, sector 1, Bucuresti - cod 010961
Tel. +4 021 311.97.90 int. 107, +4 021 319.19.00/563, 571
www.fin.ase.ro; e-mail: secretariat@fin.ase.ro
Conf.univ.dr. Ionela COSTICA DECAN ionela.costica@fin.ase.ro

 

FACULTATEA DE MANAGEMENT

Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti - cod 010374
Tel. +4 021 319.19.00 si +4 021 319.19.01/230 si 120; Fax: +4 021 319.18.99
www.management.ase.ro
Prof.univ.dr. Ion POPA DECAN ion.popa@man.ase.ro

 

FACULTATEA DE MARKETING

Cladirea Mihai Eminescu, Bld. Dacia nr.41, sector 1, Bucuresti - cod 010404
Tel. +4 021 319.19.00 si +4 021 319.19.01/467 si 468; Fax: +4 021 319.19.80
www.marketing.ase.ro; e-mail: facultatea.marketing@ase.ro
Conf.univ.dr. Calin Petrica VEGHES DECAN calin.veghes@mk.ase.ro

 

FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

Cladirea Mihai Eminescu, Bld. Dacia nr.41, sector 1, Bucuresti - cod 010404
Tel. secretariat: +4 021 319.19.00/170
Tel. decanat: +4 021 319.19.90
www.rei.ase.ro ; e-mail: rei@ase.ro
Prof.univ.dr. Gheorghe HURDUZEU DECAN gheorghe.hurduzeu@rei.ase.ro