home / cercetare / centre de cercetare

Departamentul de Cercetari Economice ofera logistica si consultanta pentru implicarea in programe de cercetare si colaborarea cu specialisti din diferite domenii. De asemenea, asigura suport pentru colaborarea cu institutii si departamente ale universitatilor din tara si strainatate, organizeaza si participa la seminarii si congrese stiintifice nationale si internationale.

Activitatea de cercetare stiintifica se organizeaza si se desfasoara prin proiecte si teme cuprinse in programele institutionale ale catedrelor, facultatilor, departamentelor, centrelor de cercetare. Departamentul de Cercetari Economice coordoneaza si indruma activitatea executiva a centrelor de cercetare acreditate.

In cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti functioneaza urmatoarele centre de cercetare:

 • ECO-INFOSOC - MODELAREA SI INFORMATIZAREA PROCESELOR ECONOMICO-SOCIALE (C.C.S. 01)
 • CENTRUL DE CERCETARI, EXPERTIZE SI CONSULTANTA - MANAGEMENTUL CALITATII, MARFURI SI PROTECTIA CONSUMATORULUI (C.C.S. 02)
 • CENTRUL NATIONAL DE EXCELENTA PENTRU STUDII DE MANAGEMENT COMPARAT (C.C.S. 03)
 • CENTRUL PENTRU ANALIZE SI POLITICI ECONOMICE (C.C.S. 04)
 • CENTRUL DE STUDII IN CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE (C.C.S. 05)
 • CENTRUL DE CERCETARI IN MANAGEMENTUL PROIECTELOR SI INOVARE TEHNOLOGICA - PM FORUM (C.C.S. 06)
 • CENTRUL DE CERCETARI ANALIZE SI POLITICI REGIONALE (C.C.S. 07)
 • CENTRUL DE CERCETARI FINANCIAR MONETARE (C.C.S. 08)
 • CENTRUL DE CERCETARI LITERARE SI LINGVISTICA APLICATA - TEODORA CRISTEA (C.C.S. 09)
 • CENTRUL DE CERCETARI ÎN RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE (C.C.S. 10)
 • CENTRUL DE CERCETARI "MANAGEMENTUL AFACERILOR PRIN PROIECTE" (C.C.S. 11)
 • CENTRUL DE CERCETARI FUNDAMENTALE SI APLICATIVE ÎN MARKETING "CEMARK" (C.C.S. 12)
 • CENTRUL DE SONDAJE SI ANCHETE (C.C.S. 13)
 • CENTRUL DE CERCETARI AVANSATE PENTRU MODELARE CIBERNETICA, MICROECONOMICA SI MACROECONOMICA (C.C.S. 14)
 • CENTRUL DE CERCETARI COMERCIALE (C.C.S. 16)
 • CENTRUL DE CERCETARI ADMINISTRAREA AFACERILOR (C.C.S. 17)
 • CENTRUL DE CERCETARE ÎN ADMINISTRATIE SI SERVICII PUBLICE (C.C.S. 18)
 • CENTRUL DE CERCETARI PENTRU PROGNOZA MACROECONOMICA SI REGIONALA - PROMAR (C.C.S. 19)
 • CENTRUL INTERNATIONAL DE CERCETARI ÎN MANAGEMENT PUBLIC (C.C.S.20)
 • CENTRUL DE CERCETARI PENTRU CAPITAL INTELECTUAL (C.C.S. 21)
 • CENTRUL ACADEMIC DE CERCETARI ÎN TURISM SI SERVICII (C.C.S. 22)
 • CENTER FOR ADVANCED RESEARCH IN FINANCE AND BANKING (C.C.S. 23)

Rezultatele activitatii de cercetare stiintifica se concretizeaza in:

 • numarul si valoarea granturilor de cercetare castigate in competitiile nationale si internationale si a contractelor de cercetare derulate;
 • rapoartele si sintezele de cercetare depuse la beneficiarii cercetarii;
 • produsele cu drept de proprietate intelectuala, produsele program, solutiile de modernizare si crestere a eficientei economice insotite de documentatii corespunzatoare depuse la beneficiarii cercetarii, la bibliotecile Academiei de Studii Economice din Bucuresti si la arhiva Departamentului de Cercetari Economice;
 • cartile, tratatele si monografiile cu continut stiintific inedit publicate in edituri recunoscute la nivel national si international;
 • comunicarile stiintifice pe plan national si international, publicate in volume;
 • articolele publicate in reviste de specialitate din tara si strainatate;
 • tezele de doctorat finalizate;
 • reprezentarile in academii sau organizatii internationale;
 • premiile obtinute la nivel national si international.

Obiective pentru perioada 2008-2012:

 • Consacrarea Academiei de Studii Economice ca universitate de cercetare stiintifica si de invatamant;
 • Dezvoltarea puternica a cercetarii stiintifice, ca pilon al functionarii si performantei universitatii;
 • Cresterea componentei internationale a cercetarii stiintifice;
 • Valorificarea cercetarii stiintifice prin publicarea rezultatelor in reviste recunoscute national si international;
 • Asigurarea echilibrului cercetare fundamentala-cercetare aplicativa.

Principalele activitati si actiuni suport pentru atingerea obiectivelor:

 • Cresterea ponderii activitatii de cercetare la 15% din veniturile ASE prin perfectionarea sistemului de identificare a surselor de finantare;
 • Infiintarea unui institut de cercetari economice, cu asigurarea infrastructurii si logisticii aferente;
 • Consolidarea centrelor de cercetare printr-o mai buna coordonare si integrare la nivelul institutului de cercetari;
 • Acordarea de bonusuri financiare pentru aplicarea la programe internationale;
 • Incurajarea formarii de echipe mixte de cercetare;
 • Incurajarea cercetarii stiintifice cu mediul de afaceri, astfel incat aceasta sa reprezinte cel putin 30s din activitatea de cercetare;
 • Continuarea finantarii din venituri proprii a unor teme de cercetare de interes strategic si tactic pentru ASE;
 • Sustinerea revistelor editate de ASE in vederea indexarii in baze de date internationale, in special ISI;
 • Continuarea institutionalizarii si promovarii articolelor stiintifice cu valorificare in reviste nationale si internationale cotate ISI.