• Denumirea instituţiei : ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
 • Denumirea compartimentului : BIROUL ACTE DE STUDII
 • Contact: Biroul Acte de studii

Adresa : Piaţa Romană, nr.6, str. Căderea Bastiliei, clădirea Ion N. Angelescu, parter, sala 0023
Telefon : 021.319.19.00 sau 021.319.19.01, interior 189 sau 0728.881.131


PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
al Biroului Acte de Studii este:

 • LUNI, MARŢI, MIERCURI:  11:00 – 15:00
 • JOI: 08:00 – 12:00
 • VINERI: Nu se lucrează cu publicul

 

  Bază legislativă:

 • Legea nr.1/2011, a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare
 • OMECT nr. 2284/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior
 • OMECT nr. 5289/2008 privind diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă
 • OMECTS nr. 4151/2010 privind diploma de master şi suplimentul la diplomă
 • Carta ASE
 • Regulamentele privind activitatea didactică
Documente necesare pentru eliberarea actelor de studii:

Buletin/carte de identitate/paşaport - valabile

Informaţii despre:

Formulare tipizate de cereri

 


Academia de Studii Economice din Bucuresti. All rights reserved
Telefoane: 021.319.19.00; 021.319.19.01; Moxa: 021.311.97.95; 021.311.97.96; Fax: 021.319.18.99