Intrebari frecvente ale candidatilor

Eseul motivational este o descriere a principalelor realizari, interese, valori, motivatii ale candidatilor si cuprinde ξntre 300 si 500 de cuvinte. Are urmatoarea structura:
 1. Date de identificare a candidatului: (nume, initiala/initialele tatalui, prenume – din certificatul de nastere).
 2. De unde v-ati informat despre oferta educationala a ASE?
 3. Care sunt motivele alegerii programului de studii (prima optiune) si argumentele pentru care ati ales sa studiati la ASE? (motive personale, preferinte legate de o anumita cariera, argumente pentru obtinerea unei anumite calificari etc.).
 4. Care sunt asteptarile dumneavoastra privind viata de student in ASE? (in ceea ce priveste procesul educational, precum si eventuala angajare pe durata studiilor).
 5. Dupa finalizarea programului de studii universitare de licenta, va ganditi sa continuati studiile universitare de masterat in ASE?
 6. Ati avut realizari deosebite pe parcursul liceului (participari la olimpiade, concursuri, actiuni de voluntariat, stagii, vizite etc.) care va recomanda pentru a fi student la programele oferite de ASE?
 7. Cum doriti sa va implicati in activitatile extracuriculare organizate de cadre didactice sau studenti (participare la sesiuni de comunicari stiintifice studentesti, concursuri, actiuni de voluntariat, schimburi de experienta, participarea la/organizarea de activitati culturale, sportive etc.)?
 8. Mentionati, daca doriti, alte elemente care considerati ca va recomanda.

 9. Data............................. Semnatura candidatului..................................
Nota: Eseul va fi redactat la un rand, cu caractere Times New Roman, 12 si va contine intre 300 si 500 de cuvinte. Acesta va fi depus in original in dosarul de inscriere. Semnatura candidatului semnifica si asumarea de raspundere privind originalitatea acestuia.
Pe site, www.ase.ro. La invatamantul de licenta cu frecventa taxa de inscriere este de 100 lei. In aceasta taxa sunt incluse primele doua optiuni. Candidatii care vor sa isi exprime mai mult de doua optiuni vor plati, in plus, cate 35 lei pentru fiecare optiune exprimata. Optiunea este programul/specializarea si forma de finantare (acelasi program la buget + taxa reprezinta doua optiuni). Candidatii au toate optiunile exprimate notate pe fisa de inscriere si pe baza acestora intra in concurs. Dupa incheierea perioadei de inscriere optiunile si ordinea lor nu mai pot fi modificate.
La invatamantul la distanta si cu frecventa redusa taxa de inscriere este unica, de 100 lei, indiferent de numarul optiunilor solicitate de catre candidat. La invatamantul la distanta si cu frecventa redusa sunt numai locuri cu taxa.

Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2017- 2018, la programele de studii universitare de licenta organizate la forma de invatamant cu frecventa, este de 3.500 lei/an pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.
Pentru cetatenii straini, altii decat cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau cetatenii romani cu rezidenta permanenta in strainatate, taxa de studii este de 250 €/luna, respectiv 2.250 €/an.

Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2017-2018, la programele de studii universitare de licenta organizate la forma de invatamant cu frecventa redusa si la distanta, este de 3.200 lei/an.
Sunt scutiti de plata taxei de inscriere, o singura data, numai pentru primele doua optiuni si pentru o singura forma de invatamant, urmatorii candidati:
 • orfanii de ambii parinti;
 • tinerii proveniti din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate;
 • angajatii pe perioada nedeterminata in ASE sau copiii acestora;
 • copiii pensionarilor fosti angajati ai ASE;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar pensionat din sistemul de invatamant;
 • copiii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de invatamant.
Pentru a beneficia de scutirea de taxa, candidatii vor prezenta documente doveditoare ca apartin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.
Pot trece pe locurile finantate de la bugetul de stat dupa primul semestru al anului universitar, pe baza rezultatelor obtinute in prima sesiune si dupa fiecare an de studii in functie de performantele universitare. Daca intru pe locurile finantate de la bugetul de stat (la buget) nu achit taxa de scolarizare, doar taxa de inscriere de la depunerea dosarului. Dupa depunerea dosarului nu mai achit taxa de scolarizare daca sunt admis pe un loc de la buget si nu doresc sa recandidez pentru un loc la taxa. Taxele se achita in numerar doar la casieriile ASE. Media este cea mai importanta, ierarhizarea candidatilor se realizeaza electronic in functie de medie si de ordinea optiunilor inscrise pe fisa. Adeverinta medicala este eliberata de medicul de la liceu sau medicul de familie si contine specificarea sanatos clinic, apt pentru inscrierea la facultate. O singura adeverinta medicala este suficienta pentru dosarul de inscriere la ASE. Chiar daca ma inscriu la mai multe facultati din cadrul ASE, un singur dosar si un singur set de acte este suficient pentru inscriere (dar achit taxa de inscriere in functie de numarul de optiuni). Depun dosarul la comisia de inscriere de la prima optiune - facultatea preferata, la care doresc in cea mai mare masura sa devin student/a. Ma pot inscrie la mai multe programe cu predare intr-o singura limba straina si sustin o singura proba de competenta lingvistica. Nu pot sustine mai multe probe de competenta lingvistica. Proba de competenta lingvistica nu se echivaleaza, se sustine obligatoriu.

Daca sunt respins la proba de competenta lingvistica nu mai pot candida pentru programele cu predare in limbi straine, insa ma mentin in concurs pentru celelalte programe cu predare in limba romana pentru care am optat la depunerea dosarului, notate in fisa de inscriere.

Formularele cu declaratia pe propie raspundere sunt listate in aplicatia informatica de inscriere si se primesc de la comisii, fiind verificate si semnate de catre candidati. Gasesc planurile de invatamant pe: http://planinvatamant.ase.ro/
In anul I (in domeniul economic): microeconomie, macroeconomie, finante generale, bazele contabilitatii, bazele economiei intreprinderii, matematica aplicata in conomie, dreptul afacerilor etc.
Din anul II incep specializarile.
Studentii au acces la burse de mai multe tipuri, in functie de performantele obtinute:
 • burse de performanta – intre 1000 si 1400 lei/luna
 • burse de merit – 700 lei/luna
 • burse sociale – 580 lei/luna
 • ajutor social ocazional – 580 lei/semestru
Posibilitatile de cazare in caminele universitatii. 30% dintre studentii la ASE locuiesc in camin. Numarul de locuri in camine este de aproximativ 5000. Caminele au paza asigurata, locuri de parcare, iar capacitatea camerelor este intre doua si cinci persoane. Se poate solicita cazare in perioada admiterii, contra cost, pentru candidat si un insotitor, dupa ce s-a depus dosarul de inscriere la ASE – detaliile se vor afisa pe site si la aviziere in timp util. Prezenta fizica a candidatului este obligatorie. In situatii exceptionale poate sa depuna altcineva dosarul, numai cu procura notariala in original semnata de candidat, in care se precizeaza clar optiunile si ordinea lor, daca dosarul este complet iar persoana desemnata prin procura se legitimeaza cu BI (propriu) în original. Te poti angaja in companii multinationale, banci si institutii financiare, institutii guvernamentale si non-guvernamentale, firme de consultanta, audit si evaluare financiara, institutii de invatamant preuniversitar si universitar, cercetare, diplomatie, companii de IT, publicitate, vanzari, oficii de protectia consumatorului, agentii de turism si in multe alte locuri.

Tot ce nu gasesti in Metodologia de admitere sau in sectiunea Intrebari frecvente iti raspundem pe admitere@ase.ro, la telefon 021 319 19 00 int. 360, 306 ori la Serviciul Marketing si Comunicare, str. Caderea Bastiliei, sala 0217, et. II, cu programul L-J 8.00-16.00 si V 8.00-13.00.

Tel: 021 319.19.00; 021 319.19.01, int. 360, 306; 561

E-mail: Pentru cetateni romani: admitere@ase.ro
                    Pentru cetateni straini: international@ase.ro

Facebook ASE

Sala 0217, etaj 2, Cladirea Ion N. Angelescu, str. Caderea Bastiliei, nr.2-10, luni-joi: 8.30 - 15.30, vineri: 8.30 - 13.00

Centrul de Consiliere si orientare in cariera

Str. Mihail Moxa nr. 5-7, sector 1, Bucuresti, Salile 3003, 3004
Tel.: 021,319,19,00 int. 561
E-mail: consiliere@ase.ro

Copyright © 2017 - Academia de Studii Economice din Bucuresti. Toate drepturile rezervate