Detalii profesor
Numele si prenumele SEMENESCU ILEANA - ANDREEA
Functia Conferentiar universitar dr.
Facultatea FACULTATEA DE FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI
Departamentul DEPARTAMENTUL DE FINANTE
Telefon 0
Email / Pagina personala asemenescu@yahoo.com