Detalii profesor
Numele si prenumele CATARAMA DELIA FLORINA
Functia Lector universitar
Facultatea FACULTATEA DE FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI
Departamentul DEPARTAMENTUL DE FINANTE
Telefon 264
Email / Pagina personala delia.catarama@fin.ase.ro